Vladimír Kiva Novotný

KIVA se věnuje fotografii od roku 1996, na profesní rovině od roku 2002. Je absolventem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde také působil jako pedagog. Kromě výtvarné fotografie se věnuje fotografování architektury, designu, reklamní fotografii a portrétní tvorbě. Je zastoupen v několika sbírkách výtvarného umění. Kromě jiných ocenění v roce 2017 získal první cenu v nejprestižnější české novinářské soutěži Czech Press Photo. A byl nominopván na fotografa roku v rámci Czech Grand Design. Jeho práce pravděpodobně často potkáváte na různých místech od časopisů, katalogů, webových stránek až po umělecké galerie. V loňském roce jste mohli vidět výstavy Gradient v pražské galerii Etcetera a pak na skupinové výstavě MEN v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. 


KIVA has been a photographer since 1996, professionally since 2002. He graduated from the Institute of Creative Photography in Opava, where he also worked as a teacher. In addition to fine art photography, he is also a photographer of architecture, design, advertising photography and portrait photography. He is represented in several fine art collections. Among other awards, in 2017 he won the first prize in the most prestigious Czech journalistic competition Czech Press Photo. And he was nominated for Photographer of the Year in Czech Grand Design. You're likely to see his work often in places ranging from magazines, catalogues, websites to art galleries. Last year, you could see his Gradient exhibitions at Etcetera gallery in Prague and then at the MEN group exhibition at the Alsova South Bohemia gallery in Hluboká nad Vltavou.Back to Top